• 41 HAZO Liquidambar

  41 HAZO Liquidambar

  Ny liquindambar dia hazo aingampitombo fampiasa amin’ny tao-zavatra.
 • 40 Fitaratry ny Tantsaha ny ampitso

  40 Fitaratry ny Tantsaha ny ampitso

  Manana ny ho aviny mafinaritra ny tantsaha eto Madagascar ra ohatra ka mahay mifanampy
 • 39 katsaka fitoloha

  39 katsaka fitoloha

  Ndao hamboly katsaka, fa sady sakafo mahavelona izy no azo atao fidirambola tsara.
 • 38 Kajikajy Adisanim Pamokarana KAP

  38 Kajikajy Adisanim Pamokarana KAP

  Voalaza hombieny hombieny fa ny 85% ny Malagasy dia tantsaha avokoa. Manana fahazaran-dratsy izay nolovainy tamin’ny taranaka nifandimby anefa isika.